Český pohár štafet (C), Česká liga klubů (C), mistrovství oblasti TZL

Datum:
23.04.2017
Pořádající oddíl:
TZL
Místo konání:
Kynologický klub Otrokovice
Mapa:
Baťov, 1:10.000, e = 5 m, stav 7-10/2016, revize duben 2017 mapový klíč ISOM 2000, Formát A4 (navíc bude dublovaně vložen výřez extrémního detailního terénu v měřítku 1:5.000)
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:00
Vzdálenost:
Čas na cestu:
Typ závodu:
Štafety
Oblast (region):
MS kraj
Druh závodu:
Český pohár štafet
Rankingový koef.:
0
1. termín přihlášek:
14.4.2017 23:59
2. termín přihlášek:
21.4.2017 09:05